Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Na zdjęciu widać śnieg zalegający na dachu oraz sopel lodu

Szanowni Państwo, przypominam o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach zachowania bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych, wynikających z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

W razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak intensywne opady atmosferyczne i silne wiatry, właściciel lub zarządca jest obowiązany do kontroli obiektu i w razie potrzeby podjęcia czynności naprawczych i zabezpieczających. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, dla zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji należy zapewnić usunięcie nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej znajdującej się na zarządzanych obiektach budowlanych. Obowiązek ten dotyczy także tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak przekrycia namiotowe. Zalegający w nadmiernej ilości śnieg może spowodować uszkodzenie obiektu lub zagrożenie takim uszkodzeniem.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy należy podjęcie wszelkich koniecznych czynności przywracających bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Poza koniecznością usunięcia nadmiernej pokrywy śnieżnej z dachów, są to np. usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegowych, a także przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, który uległ uszkodzeniu.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektów budowlanych oraz osobom postronnym, usuwanie zagrożeń, które mogą pojawić się w okresie zimowym, powinno nastąpić niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Anna Zakrzyńska
Kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania