Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Niniejszą informację otrzymujecie Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych w PINB dla Miasta Poznania

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania  z siedzibą w Poznaniu.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie: +48 61 8785595.

Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Monika Jabłońska. Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie: +48 61 8785596.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzania postępowań administracyjnych oraz wykonania obowiązku przekazywania danych statystycznych do: Głównego Urzędu Statystycznego, Izby Skarbowej, jednostek administracji publicznej.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o statystyce publicznej, zamówień publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w terminach określonych w instrukcji obiegu dokumentów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

 Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Monika Jabłońska
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Poznań, 25 maja 2018 roku