Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

PKO BP S.A.  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania: Opłata Skarbowa