POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA

bipgovpl

Wyniki kontroli placów zabaw

Inżynier budownictwa - zawód zaufania publicznego

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, podczas kontroli sprawdzającej, pozytywnie ocenił działania poznańskiej inspekcji w zakresie realizacji zadań, dotyczących stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych

Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących użytkowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku