Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Oddział Orzecznictwa Administracyjnego (OOA)

 • mgr Adam Krejner, Zastępca Kierownika Oddziału Orzecznictwa Administracyjnego,
  telefon: 61-878-56-03, 530-149-688
 • mgr inż. arch. Monika Jesionczak - Kubiak, Zastępca Kierownika Oddziału Orzecznictwa Administracyjnego,
  telefon:61-878-55-92, 730-146-552
 • techn. bud. Małgorzata Krygier, inspektor nadzoru budowlanego,
  telefon:61-878-55-92, 730-104-448,
 • mgr Michał Ludwiczak, referent prawny,
  telefon: 61-878-56-03, 730-159-085,
 • Paula Bekas, inspektor nadzoru budowlanego,
  telefon: 61-878-55-91,
 • Ewelina Wylegała, inspektor nadzoru budowlanego,
  telefon: 61-878-56-03, 535-544-631
 • Natalia Janiak, inspektor nadzoru budowlanego,
  telefon: 61-878-55-91, 730-132-199.

Oddział Organizacyjny (OOR)

 • mgr Ewelina Skowronek-Sadowska, Zastępca Kierownika Oddziału Organizacyjnego,
  telefon: 61-878-40-90
 • Agnieszka Wałęsa, referent administracyjny
 • Aleksandra Krzyżaniak, sekretariat,
  telefon: 61-878-55-95

Oddział Inspekcji i Kontroli (OIK)

 • mgr inż. Marzena Pawłowska - Zastępca Kierownika Oddziału Inspekcji i Kontroli,
  telefon: 61-878-50-94, 696-201-017,
 • mgr inż.Teresa Waluszyńska, Zastępca Kierownika Oddziału Inspekcji i Kontroli,
  telefon: 61-878-50-94, 730-104-481,
 • mgr inż. arch. Agnieszka Miczke, starszy inspektor nadzoru budowlanego,
  telefon: 61 878-50-94, 730-116-625,
 • inż. Krzysztof Kopielski - starszy inspektor nadzoru budowlanego,
  telefon: 61-878-57-94, 730-119-132,
 • mgr inż. Joanna Wielgopolan, starszy inspektor nadzoru budowlanego,
  telefon: 61-878-50-94, 696-817-532
 • mgr inż. Agata Szawuła, młodszy inspektor nadzoru budowlanego,
  telefon: 61 878-5-097, 530-355-996
 • techn. Łukasz Monarcha referent, stanowisko ds. inspekcji i kontroli, telefon: 61-878-57-94