Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Bardzo dobry rok na poznańskich placach budowy, perspektywy jeszcze lepsze

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Św. Wawrzyńca 11 w Poznaniu, teren dawnej Goplany.

Drugi rok pandemii nie zachwiał budowlanym rynkiem w Poznaniu. W 2021 roku w odniesieniu do prawie wszystkich kategorii obiektów budowlanych odnotowaliśmy wzrosty zakończonych inwestycji. Jeszcze bardziej pozytywnym i optymistycznym jest fakt, że liczba rozpoczętych w 2021 roku inwestycji była zdecydowanie wyższa, niż w latach ubiegłych.

Czytaj więcej...

Podsumowanie inwestycji budowlanych zrealizowanych w Poznaniu w pierwszym roku pandemii

Zdjęcie ilustracyjne budowy domu z widocznym dźwigiem

Z analizy ruchu budowlanego w Poznaniu w roku 2020 wynika, że liczba zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych i infrastrukturalnych, w stosunku do lat ubiegłych, zdecydowanie wzrosła bądź utrzymała się na bardzo wysokim poziomie. Duże spadki odnotowaliśmy natomiast w zakresie realizacji obiektów niemieszkalnych, w tym budynków użyteczności publicznej.

Czytaj więcej...

Trwa budowlany boom w Poznaniu

W roku 2019 dominowało budownictwo jednorodzinne. 

Czytaj więcej...

Rok 2018 – rekordowym nie tylko dla budownictwa wielorodzinnego w Poznaniu

W roku 2018 oddano w Poznaniu do użytkowania 79 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. To na przestrzeni całej ostatniej dekady najlepszy wynik, w tej kategorii obiektów budowlanych. To o 27 (52%) budynków więcej, niż w roku 2017, i aż o 40 budynków mieszkalnych wielorodzinnych więcej, niż przed dwoma laty. W tych 79 budynkach powstało w ubiegłym roku około 3.5 tysiąca lokali mieszkalnych.

Czytaj więcej...

Inwestycje mieszkaniowe w poznańskich dzielnicach w 2017r.

Rok 2017 dla budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu okazał się imponujący, szczególnie w odniesieniu do liczby inwestycji rozpoczętych.

Czytaj więcej...

Mieszkaniowy boom w Poznaniu. Dominuje budownictwo wielorodzinne

W roku 2017 w Poznaniu rozpoczęto budowę 107 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdzie się 6615 lokali mieszkalnych. To około 100% wzrost w stosunku do inwestycji rozpoczętych w tej kategorii obiektów w 2016 roku. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne jednorodzinne, to w ubiegłym roku rozpoczęto budowę 469 takich obiektów i jest to prawie 30% wzrost w stosunku do tego rodzaju inwestycji rozpoczętych w 2016 roku. W żadnym roku na przestrzeni ostatniej dekady nie przystąpiono w Poznaniu do budowy tak wielu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).