Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

mgr inż. Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

tel.: 61-878-55-95

Paweł Łukaszewski

Funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pełni od 12 grudnia 2006 roku. Wcześniej był Starostą Średzkim, organizował nadzór budowlany w Wielkopolsce – pełniąc funkcję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pełnił również funkcje: zastępcy dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz kierownika Urzędu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej. Zaraz po ukończeniu studiów, przez prawie 6 lat, pracował na budowach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania budowlanym wykonawstwem. 

Posiada wykształcenie wyższe techniczne – jest mgr. inż. budownictwa lądowego. Ponadto ukończył studia podyplomowe:
- na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
oraz
- w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał certyfikat menedżerski.

Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wzakresie: kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót budowlanych, projektowania konstrukcji budynków i budowli oraz rozwiązań architektonicznych. Jest również licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

Paweł Łukaszewski, od 14 lat, jest też nauczycielem akademickim. Na Politechnice Poznańskiej wykłada m.in. prawo budowlane i kierowanie procesem inwestycyjnym.

W trakcie 30 lat pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, otrzymał wiele dyplomów uznania i wyróżnień. Najbardziej jednak ceni te nagrody, które otrzymał od mieszkańców społeczności lokalnych, którym służył. Należą do nich, w szczególności: "Biała Pyra Roku 2011/2012", przyznana w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą oraz nominacje do tytułu "Człowieka Roku 2012" i "Osobowość Roku 2019", przyznane przez redakcję Głosu Wielkopolskiego.
W lutym 2020 roku, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA, Kapituła Konkursu im. Rogera Sławskiego przyznała Pawłowi Łukaszewskiemu tytuł "Wielkopolskiego Człowieka Roku w Budownictwie".

Paweł Łukaszewski ma 65 lat, jest żonaty, ma 2 dzieci i 5 wnuków.

 


mgr Jerzy Plejer
kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracyjnego (OOA)
tel.: 61-878-55-98, 662-220-832

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pracuje od 1 lipca 1999 r.

 


mgr Anna Zakrzyńska
kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli (OIK)
tel.: 61-878-50-94, 604-207-632

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pracuje od 1 lipca 2005 roku

 


mgr Monika Jabłońska
kierownik Oddziału Organizacyjnego (OOR)
tel. :61-878-55-96

Fotografia Moniki Jabłońskiej

Kierownik Oddziału Organizacyjnego i jednocześnie Główna Księgowa.

Od 2008 roku pełni również funkcję w Inspektoracie Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością. W Urzędzie Miasta Poznania jest Audytorem wewnętrznym w ramach systemu ISO.

W czasie lat pracy zawodowej otrzymała szereg certyfikatów i dyplomów. Uzyskała 35 pozytywnych wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

Jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Inspektoracie od 2020 roku.