Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Poznański rynek budowlany w 2016 roku

Wzrost w budownictwie jednorodzinnym i infrastrukturze, spadek w budownictwie wielorodzinnym.

Czytaj więcej...

Poznań – budowlane efekty 2014 roku

Znaczny wzrost liczby nowych lokali mieszkalnych.

Na początku każdego roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania dokonujemy analizy ruchu budowlanego w minionym roku. Tak było i tym razem. Jaki zatem, pod względem liczby i rodzajów budowlanych inwestycji, był w Poznaniu 2014 rok?

Czytaj więcej...

Ruch budowlany w Poznaniu w 2013 r.

Wyniki lepsze niż w roku poprzednim

Na początku każdego roku kalendarzowego w poznańskiej inspekcji nadzoru budowlanego dokonujemy analizy ruchu budowlanego w minionym roku. Tak było i tym razem. Jaki zatem, pod względem liczby zrealizowanych w budownictwie inwestycji, był w Poznaniu 2013 rok?

Czytaj więcej...

Ruch budowlany w Poznaniu w roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

W 2012 roku w Poznaniu wykonano od podstaw, bądź przebudowano lub rozbudowano – 1044 obiekty budowlane. To prawie 10% wzrost w stosunku do roku 2011. Wzrost ten dotyczy zarówno liczby robót budowlanych związanych z przebudową lub rozbudową istniejących obiektów, jak i liczby nowo powstałych obiektów.

Czytaj więcej...

Budownictwo mieszkaniowe - wzrost liczby nowych budynków jednorodzinnych, spadek wielorodzinnych

Rok 2010, to kolejny rok, w którym odnotowaliśmy w Poznaniu dynamiczny wzrost inwestycji w zakresie budownictwa jednorodzinnego.

Czytaj więcej...

Ruch budowlany w Poznaniu w 2011 roku

- wzrost liczby oddanych do użytkowania dużych kubaturowo obiektów, ale nowych mieszkań powstało znacznie mniej niż w 2010 roku;

- optymistyczne prognozy na rok 2012

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).