Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Aktualna sytuacja na rynku budowlanym - I. półr. 2006, 2007, 2008 r.

Dynamiczny wzrost inwestycji budowlanych w Poznaniu

Czytaj więcej...

Aktualna sytuacja na rynku budowlanym w Poznaniu - lipiec 2008

W 2007 roku w stolicy Wielkopolski oddano do użytkowania 1040 obiektów budowlanych. Na liczbę tę składały się zarówno nowe, jak i rozbudowane, przebudowane bądź zmodernizowane budynki (mieszkalne, handlowe, usługowe, przemysłowe), a także najliczniej występujące budowle (głównie sieci uzbrojenia terenu) i najmniej liczne niewielkie obiekty małej architektury.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).