Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

FAQs - Budowa ogrodzenia

Sąsiad wybudował na granicy mojej działki mur z gazonów o wysokości 3,6m. Proszę o radę jak mam postąpić w tej sytuacji.

W odpowiedzi na Pana e–mail dotyczący budowy na granicy Pana działki muru o wysokości 3,6 m pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. W przypadku gdyby Pana sąsiad nie dokonał powyższego zgłoszenia lub przystąpił do prowadzenia robót wbrew sprzeciwowi wydanemu przez Prezydenta Miasta Poznania działającego za pośrednictwem wymienionego wyżej wydziału, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania zostanie wszczęte postępowanie, którego celem będzie ocena legalności prowadzonych robót i ewentualne wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę wyżej wymienionego obiektu budowlanego, zgodnie z art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego.

Ponieważ nie podał Pan danych adresowych nieruchomości, na której wykonano wskazane przez Pana roboty budowlane, ani informacji o osobie właściciela lub zarządcy tej nieruchomości, proszę o ich przekazanie do tutejszego Inspektoratu gdyż jest to niezbędne do wszczęcia opisanego wyżej postępowania.

Opracował: Paweł Wilkosz

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).