Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Zmiana lokalizacji Punktu Obsługi Klienta

Wyniki kontroli stanu technicznego budynków szkół ponadpodstawowych w Poznaniu

Rok 2021 kolejnym rokiem walki z reklamowymi samowolami w Poznaniu

Bardzo dobry rok na poznańskich placach budowy, perspektywy jeszcze lepsze

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).