Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Znaczne ożywienie na poznańskich placach budowy

Lata 2005-2008 to okres systematycznego wzrostu inwestycji budowlanych w Poznaniu. Rok 2008 był pod tym względem rekordowy - zarówno ze względu na liczbę rozpoczynanych, jak i finalizowanych inwestycji.

Czytaj więcej...

Dynamiczny wzrost inwestycji budowlanych w Poznaniu - w drugim półroczu 2009 roku

Znaczny spadek liczby inwestycji budowlanych, zrealizowanych w pierwszym półroczu 2009 roku, w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku, na szczęście, nie okazał się trwałą tendencją.

Czytaj więcej...

Wyniki inwestycji budowlanych w Poznaniu w latach 2006 - 2009

Lata 2006÷2008 to okres systematycznego wzrostu zarówno liczby rozpoczynanych, jak i finalizowanych inwestycji budowlanych w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Wzrost inwestycji budowlanych w Poznaniu

W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowaliśmy w Poznaniu spowolnienie inwestycji budowlanych, i to we wszystkich kategoriach obiektów. Sytuacja ta, w kolejnych miesiącach tego roku, uległa jednak znacznej poprawie.

Czytaj więcej...

Sytuacja na rynku budowlanym w Poznaniu (I kw. 2009 r.)

Z aktualnej analizy ruchu budowlanego w Poznaniu wynika, że w pierwszym kwartale 2009 roku - w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 roku - nastąpiło znaczne zmniejszenie zarówno liczby obiektów budowlanych oddanych do użytkowania, jak i liczby rozpoczętych inwestycji.

Czytaj więcej...

Rekordowy poziom inwestycji budowlanych w Poznaniu

Dynamika inwestycyjna, którą odnotowaliśmy w Poznaniu w pierwszej połowie 2008 roku okazała się trwałą tendencją także w drugim półroczu.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).