Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Dynamiczny wzrost inwestycji budowlanych w Poznaniu - w drugim półroczu 2009 roku

Znaczny spadek liczby inwestycji budowlanych, zrealizowanych w pierwszym półroczu 2009 roku, w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku, na szczęście, nie okazał się trwałą tendencją.

Co prawda pozytywne symptomy ożywienia na poznańskich placach budowy zaobserwowaliśmy już w drugim kwartale ubiegłego roku, ale tak znacznego wzrostu - w drugiej połowie ubiegłego roku - nie spodziewali się nawet budowlani eksperci i sami inwestorzy.

W drugim półroczu 2009 roku liczba obiektów oddanych do użytkowania - wzrosła bowiem o prawie 50% w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku.

Największy wzrost dotyczy liczby oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W pierwszym półroczu ubiegłego roku zakończono budowę 161 takich obiektów, natomiast w drugim półroczu oddano do użytkowania - 280 budynków tej kategorii. To 74% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku.

W kategorii budynków mieszkalnych wielorodzinnych również odnotowaliśmy wzrost, aczkolwiek nie tak znaczny, jak w przypadku budynków jednorodzinnych. W pierwszym półroczu 2009 roku oddano w Poznaniu do użytkowania 45 budynków wielorodzinnych, a w drugiej części roku 52. To 16% wzrost, w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku.

Najmniejszy wzrost, zakończonych w drugim półroczu 2009 roku inwestycji, odnotowaliśmy wśród budynków handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych, magazynowych i garażowych. W pierwszym półroczu 2009 roku wybudowano 59 takich budynków, a w drugim półroczu 62. Ale to i tak 5% wzrost w stosunku do pierwszej połowy roku.

Analizując rynek budowlany w 2009 roku należy stwierdzić, że pomimo ogromnej dynamiki ruchu budowlanego w drugim jego półroczu - i tak liczba obiektów oraz innych robót budowlanych zrealizowanych w całym 2009 roku była niższa, niż w rekordowym pod tym względem roku 2008. Nie udało się zatem zniwelować strat z pierwszych miesięcy.

W 2009 roku zrealizowano bowiem 1156 inwestycji, a rok wcześniej były 1373. Zatem w roku 2009 liczba ta zmalała o 15.8% - aczkolwiek ze względów statystycznych warto zauważyć, że ubiegły rok, pod względem liczby inwestycji, i tak był lepszy od 2007-ego.

Obecny rok da odpowiedź na pytanie, czy dynamika wzrostu budowlanych inwestycji, po kilkumiesięcznym wyhamowaniu w pierwszym półroczu 2009 roku, ma charakter trwały.

Szczegółowa analiza wyników inwestycji budowlanych zrealizowanych w stolicy Wielkopolski w latach 2006-2009 opublikowana jest na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania www.pinb.poznan.pl.

 

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Poznań, 29 stycznia 2010 roku

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).