Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Ruch budowlany w Poznaniu w roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

W 2012 roku w Poznaniu wykonano od podstaw, bądź przebudowano lub rozbudowano – 1044 obiekty budowlane. To prawie 10% wzrost w stosunku do roku 2011. Wzrost ten dotyczy zarówno liczby robót budowlanych związanych z przebudową lub rozbudową istniejących obiektów, jak i liczby nowo powstałych obiektów.

W roku 2012 wybudowano w Poznaniu 603 nowe obiekty budowlane (438 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 61 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 104 budynki o funkcjach handlowo-usługowych, magazynowych, biurowych, przemysłowych), to o 5 obiektów więcej niż w roku 2011.

Największy wzrost oddanych do użytkowania obiektów odnotowaliśmy w kategorii budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2012 roku powstało ich w Poznaniu 61. To o 30% więcej, niż w roku 2001, w którym budynków mieszkalnych wielorodzinnych wybudowano 47. W budynkach tych oddano do dyspozycji lokatorów 2249 lokali mieszkalnych. To o 287 lokali mieszkalnych więcej niż w roku 2011.

Symboliczny, ale jednak, wzrost odnotowaliśmy w kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2011 roku do użytkowania oddano 437 takich obiektów. W 2012 roku powstało ich 438, a więc o jeden więcej.

Spadek, wśród obiektów oddawanych do użytkowania, odnotowaliśmy natomiast w kategorii budynków niemieszkalnych (handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych i magazynowych). W roku 2012 oddano do użytkowania 104 tego typu obiekty, natomiast rok wcześniej powstało ich w Poznaniu 114.

W związku z przygotowaniami Poznania do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, w 2012 roku zrealizowano wiele inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą techniczną. Dotyczy to przede wszystkich inwestycji poprawiających komunikację miejską, i to nie tylko wokół Stadionu Miejskiego. Największą tego typu inwestycją była budowa trasy tramwajowej na Franowo.

Sport nie kończy się jednak na imprezach wielkiej rangi. W ubiegłym roku zrealizowano w Poznaniu wiele inwestycji sportowych nie związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Wśród nich są 2 zadaszone lodowiska, 2 zespoły boisk sportowych wraz z zapleczem „Orlik", czy kolejka górska – Alpine Coaster na Malcie.

Jak co roku, tak i w roku ubiegłym, w Poznaniu zrealizowano kilka nowych, dużych obiektów handlowo-usługowych. Wśród 5-u nowych budynków tej kategorii, powstały dwie „Biedronki" i jeden „McDonald".

Od kilku lat bardzo dynamicznie rozbudowują się w Poznaniu wyższe uczelnie. W ubiegłym roku Akademia Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytet Przyrodniczy wzbogaciły swą bazę o nowe obiekty dydaktyczne, a Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zrealizowała budowę Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii.

Patrząc w przyszłość, optymizmem napawa fakt, że wiele nowych obiektów, których budowę rozpoczęto w ubiegłym roku lub jeszcze wcześniej, zostanie wkrótce oddanych do użytkowania, a z początkiem 2013 roku wpływają już zawiadomienia o przystąpieniu przez inwestorów do kolejnych, budowlanych, inwestycji.

Opracował:

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Poznania

Poznań, 7 stycznia 2013 roku

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).