Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Ruch budowlany w Poznaniu w 2013 r.

Wyniki lepsze niż w roku poprzednim

Na początku każdego roku kalendarzowego w poznańskiej inspekcji nadzoru budowlanego dokonujemy analizy ruchu budowlanego w minionym roku. Tak było i tym razem. Jaki zatem, pod względem liczby zrealizowanych w budownictwie inwestycji, był w Poznaniu 2013 rok?

Rozpocznę od jedynego minusa. Niestety znacznie zmniejszyła się liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2013 roku wybudowano 363 takie budynki. To o 75 (17,1%) budynków jednorodzinnych mniej niż w 2012 roku. Wtedy wybudowano 438 takich budynków.

Na dość wysokim poziomie utrzymała się natomiast liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2013 roku wybudowano 59 takich budynków, czyli tylko o 2 budynki mniej niż w 2012 roku.

Zdecydowanie lepsze wyniki odnotowaliśmy w kategorii budynków niemieszkalnych, czyli na przykład budynków handlowo-usługowych, biurowych, przemysłowych i magazynowych. W roku 2013 powstały w Poznaniu 142 takie budynki. To o 38 (36.5%) budynków niemieszkalnych więcej niż w 2012 roku. W tej kategorii dominują budynki o funkcji handlowo-usługowo-biurowej.

Ogółem w 2013 roku dokonaliśmy odbioru 1093 nowych obiektów budowlanych, czyli o 50 więcej niż w 2012 roku. Największy wzrost odnotowaliśmy wśród dużych, pod względem kubatury, obiektów budowlanych. W ubiegłym roku wybudowano 375 takich obiektów, czyli o 79 więcej niż w 2012 roku. Do największych, zrealizowanych w 2013 roku, inwestycji zaliczyć należy:

- zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zrealizowane przy ulicach: Zawady, Strzeszyńska, Gnieźnieńska, Podolańska,

- budynki handlowo-usługowe, zrealizowane przy ulicach: Szwedzka, Święty Marcin/Marcinkowskiego, Sycowska, Bolesława Śmiałego, Gronowa, Szarych Szeregów, oraz zespół pawilonów handlowych na osiedlu Rusa,

- budynki Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii przy ulicy Umultowskiej (inwestor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

- budynek laboratoryjno-biurowy Instytutu Logistyki i Magazynowania przy ulicy Estkowskiego,

- kompleks biurowo-handlowo-usługowy przy ulicy Druskienickiej,

- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego przy ulicy Gdańskiej,

- rozbudowa budynku Biblioteki Raczyńskich przy Placu Wolności.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w 2013 rozpoczęto realizację większej liczby obiektów niż w roku 2012. Budowy wielu z nich jeszcze nie zakończono. Finał tych inwestycji będzie miał miejsce w roku 2014.

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Poznania

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).