Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Uproszczona legalizacja - informacje praktyczne

Niniejsza informacja podyktowana jest potrzebą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się wśród osób, które wnioskują do tut. organu nadzoru budowlanego o przeprowadzenie takiego postępowania wobec należących do nich obiektów budowlanych.

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego - członków Korpusu Służby Cywilnej

"Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego - członków Korpusu Służby Cywilnej" - opracowanie do pobrania w pliku w formacie PDF: »» odpowiedzialnosc_2016.pdf ««  333KB.

 

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie możliwości wykonywania w mieszkaniach jednopokojowych budynków wielorodzinnych, kuchni w formie aneksu bezpośrednio w pokojach

 

Pisma ws. stanowiska Ministerstwa do pobrania w pliku PDF:  PINB_OIK_70032-3_5022_2013.pdf  1185 KB

Decyzja o warunkach zabudowy a legalizacja samowoli budowlanej

Decyzja o warunkach zabudowy a legalizacja samowoli budowlanej
Jeżeli ktoś chce zalegalizować samowolę budowlaną, to zgodnie z prawem budowlanym może się zwrócić o legalizację do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, przy czym musi wykazać, że obiekt uznany za samowolę jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli planu nie ma, to z warunkami zabudowy. W praktyce okazywało się jednak, że osoba chcąca zalegalizować samowolę nie spełniała ani jednego, ani drugiego warunku, co z góry skazywało ją na porażkę.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).