Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Co powinien wiedzieć inwestor

Informacja o najważniejszych dla inwestorów zmianach w ustawie Prawo budowlane, wchodzących w życie w dniu 28 czerwca 2015 r.

Informacja dotyczy najważniejszych z punktu widzenia inwestorów zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 j.t. z późn. zm.), które zgodnie z założeniami ustawodawcy mają skrócić i ułatwić uzyskanie uprawnienia do realizacji różnego rodzaju robót budowlanych oraz oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych. Zmiany te wprowadzane są ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść informacji do pobrania w plikach w formacie PDF ,  ODT lub DOC (MS Word):

»» zmiany_2015.pdf   78,85 KB

»» zmiany_2015.odt  30,42 KB

»» zmiany_2015.doc  44 KB

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).