Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Wyniki kontroli stanu technicznego budynków szkół ponadpodstawowych w Poznaniu

Na zdjęciu: Zespół Szkół Mechanicznych, ulica Świerkowa 8

Do najczęściej kontrolowanych przez poznański nadzór budowlany obiektów należą budynki użyteczności publicznej. Wynika to z faktu, że w przypadku awarii lub, co gorsza, katastrofy budowlanej – osób poszkodowanych mogłoby być najwięcej.

Czytaj więcej...

Rok 2021 kolejnym rokiem walki z reklamowymi samowolami w Poznaniu

Zdjęcie przykładowe tablicy reklamowej na słupie (bilboard) w Poznaniu

Kontrole legalności nośników reklamowych w Poznaniu są stałym elementem corocznych, problemowych kontroli prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Takie kontrole przeprowadzamy od 14 już lat i każdego roku okazuje się, że inwestorzy wielu reklamowych nośników, pomimo wiedzy o naszej walce z reklamową samowolą, ciągle podejmują ryzyko budowy bądź instalowania reklam bez uzyskania zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.

Czytaj więcej...

Wyniki kontroli obiektów wielkopowierzchniowych – Poznań 2021

Skontrolowany w 2021 roku obiekt wielkopowierzchniowy

Obiekty wielkopowierzchniowe to przede wszystkim budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, a także inne obiekty budowlane (budowle) o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Obiekty te podlegają kontrolom stanu technicznego – co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Czytaj więcej...

Raport o stanie budynków z wielkiej płyty w Poznaniu, cz. 2.

Budynek objęty kontrolą, zrealizowany w technologii wielkopłytowej, nie poddany termomodernizacji - Poznań, osiedle Kopernika

W 2020 roku inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania skontrolowali 54 budynki zrealizowane w technologii wielkopłytowej. Sprawdzono co dziesiąty tego rodzaju budynek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski budynków z wielkiej płyty jest trochę ponad 500 i mieszka w nich około 200 tysięcy osób. Natomiast w całej Polsce jest około 60 tysięcy budynków zrealizowanych w tej technologii i mieszka w nich około 12 milionów ludzi.

Czytaj więcej...

Wyniki kontroli poznańskich kamienic

Widok zadbanego budynku przy ulicy Rolnej w Poznaniu

Brak dbałości o właściwy stan techniczny elewacji budynków stwarza zagrożenie dla przechodniów. Wyniki kontroli nadzoru budowlanego w Poznaniu wskazują jednak dużą poprawę.

Czytaj więcej...

Największe centra handlowe w Poznaniu są bezpieczne

Zalegający na dachach śnieg może być przyczyną katastrof budowlanych i nieść ze sobą wiele ofiar.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).