Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

PINB dla Miasta Poznania

Sezon grzewczy – w jaki sposób uniknąć zagrożeń dla naszego życia lub zdrowia

Zdjęcie ilustracyjne palnika gazowego

Jak co roku pragnę przypomnieć o elementarnych zasadach bezpiecznego użytkowania budynków oraz mieszkań w okresie jesienno-zimowym.

Czytaj więcej...

19 września 2020 roku – wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie Prawo budowlane

Zdjęcie ilustracyjne - fragment ustawy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania informuje, że z dniem 19 września 2020 roku wejdą w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz.471). Aktualny oraz oczekujący na wejście w życie tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane dostępny jest na stronie dziennikustaw.gov.pl w Dzienniku Ustaw z 2020r., poz. 1333, w którym opublikowano jednolity tekst ustawy.

Artykuł dostępny także do pobrania w pliku PDF:
»»prawo_budowlane_zmiany_19082020.pdf 278 KB

Czytaj więcej...

Wymagania w zakresie realizacji i utrzymania placów zabaw

Plac zabaw, zdjęcie ilustracyjne

Obecna, trudna sytuacja stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, powoduje konieczność zachowywania szczególnej ostrożności w tych miejscach, gdzie potencjalnie może przebywać większa liczba osób. Niewątpliwie do takich miejsc należą place zabaw i gier, a także zorganizowane na świeżym powietrzu siłownie zewnętrzne. Od 30 maja bieżącego roku umożliwiono korzystanie z urządzeń znajdujących się w ich obszarze, jednak nie należy zapominać o zachowaniu środków ostrożności, w tym o obowiązku zachowania dystansu społecznego. Natomiast właściciele i zarządcy powinni stosować się do obowiązujących wymagań dotyczących realizacji nowych i utrzymania we właściwym stanie technicznym istniejących placów zabaw i innych obiektów małej architektury.

Czytaj więcej...

Komunikat dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych dotyczący zagrożeń, mogących występować podczas sezonu grzewczego, związanych z ulatnianiem się tlenku węgla

ostrzezenieTlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, niewidoczny i śmiertelnie trujący gaz. Powstaje, gdy brakuje niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające substancje organiczne, na przykład: olej, węgiel, drewno lub gaz ziemny. Brak dopływu powietrza spowodowany jest najczęściej szczelnie zamkniętymi oknami i kratkami wentylacyjnymi, co ma chronić przed zimnem i zapewnić zmniejszenie zużycia opału, a bardzo często jest powodem tragedii.

Czytaj więcej...

Sezon grzewczy – co zrobić, aby był dla nas bezpieczny

Nie ma jeszcze siarczystych mrozów, ale sezon grzewczy biegnie pełną parą. Wraz z nim, pojawiły się potencjalne zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego przewodów kominowych bądź urządzeń grzewczych.

Czytaj więcej...

Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących użytkowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku

Wymagania techniczne dotyczące instalacji zasilanych gazem płynnym określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).