Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

PINB dla Miasta Poznania

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Czytaj więcej...

Zasady bezpieczeństwa użytkowania butli gazowych w obiektach budowlanych

ostrzezenieŚrednio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych!
Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

Czytaj więcej...

Komunikat dla właścicieli i zarządców wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania uprzejmie przypomina właścicielom i zarządcom wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych, że w dniu 30 listopada 2016 r. upływa termin pisemnego zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania o przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Czytaj więcej...

Komunikat dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

W związku z nasilonymi w ostatnim czasie niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania przypomina wszystkim właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych

Szanowni Państwo, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych w Poznaniu!

Uprzejmie proszę o zwrócenie większej uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Miasta Poznania, w szczególności poprzez zadbanie o stan techniczny i estetyczny elewacji budynków

Z uwagi na wiele nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego elewacji (w tym dachów), stwierdzanych w toku kontroli sposobu utrzymania budynków, a zwłaszcza podczas kontroli najstarszych poznańskich kamienic, przypominam o obowiązkach ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych.

Czytaj więcej...

Zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania informuje, że w dniu 9 marca 2015r. weszły w życie przepisy art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 8 września 2014 r. nr 1200), na mocy których m.in. uchylono w art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), zobowiązujący do dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).