Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

PINB dla Miasta Poznania

Sezon grzewczy – zasady bezpiecznego użytkowania mieszkań i budynków

Symbol ostrzeżeniaRozpoczął się sezon grzewczy. Już na jego starcie, 12 października bieżącego roku, doszło do podtrucia 20-letniej kobiety tlenkiem węgla. Zdarzenie miało miejsce w budynku mieszkalnym, znajdującym się w Kaliszu.

Jak co roku przypominam Państwu o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania mieszkań i budynków w okresie jesienno-zimowym.

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek okresowej, co najmniej raz w roku, kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, na zlecenie właściciela lub zarządcy budynku, powinien przeprowadzić mistrz kominiarski – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. W przypadku kominów przemysłowych i wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – kontrolę taką mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności. Dotyczy to również kontroli instalacji gazowych, przy czym mogą je również przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją takich urządzeń.

Największym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, którego przyczyną jest nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczych jest tlenek węgla. Ten śmiertelnie trujący gaz, potocznie zwany czadem, jest bezwonny i niewidoczny. Powstaje, gdy brakuje niezbędnego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające substancje organiczne, na przykład: olej, węgiel, drewno lub gaz ziemny. Brak dopływu powietrza spowodowany jest najczęściej szczelnie zamkniętymi oknami i kratkami wentylacyjnymi. W zamyśle ma to chronić przed zimnem i zapewnić zmniejszenie zużycia opału, a bywa powodem tragedii. Równie niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia są niesprawne urządzenia gazowe, piece i kominki. Zasadnicze znaczenie dla ich prawidłowego działania ma stan techniczny przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Niedrożny przewód dymowy lub spalinowy powoduje wzrost ilości tlenku węgla, a przy niskich temperaturach, gdy ciężkie, zimne powietrze opada na dół, może dojść do zjawiska ciągu wstecznego, czyli do sytuacji, w której dym zamiast wydostawać się kominem na zewnątrz – pompowany jest do mieszkania. Powodem większości tragedii są niesprawne urządzenia (na przykład piecyki typu „junkers”), niedrożne przewody kominowe, zbyt szczelne okna, czy też zasłonięte kratki wentylacyjne.

Jak zatem uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Oto katalog niezbędnych czynności:

 1. sprawdzajmy stan techniczny wszystkich urządzeń grzewczych zarówno tych do ogrzewania mieszkania, jak i wody - nie tylko przed zimą,
 2. co najmniej raz w roku dokonajmy przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i
  wentylacyjnych. Kontrolę tę powierzmy osobom posiadającym niezbędne uprawnienia budowlane lub kwalifikacje, na przykład mistrzowi w rzemiośle kominiarskim - w zakresie przewodów kominowych,
 3. starajmy się zapewnić jak największy dopływ powietrza do łazienek, kuchni oraz innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem: gazowym (metan lub propan-butan), ciekłym (olej, benzyna) lub stałym (drewno, koks, węgiel),
 4. nie zamykajmy kratek wentylacyjnych i otworów napływowych powietrza, a także otworów w drzwiach łazienek,
 5. nie uszczelniajmy okien,
 6. nie ogrzewajmy mieszkań kuchenkami gazowymi,
 7. zaopatrujmy się w czujniki tlenku węgla,
 8. niezwłocznie wymieniajmy niesprawne urządzenia grzewcze oraz elementy przewodów kominowych – na nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone przez producenta znakiem CE,
 9. nie majstrujmy samodzielnie przy urządzeniach grzewczych i instalacjach, korzystajmy z usług specjalistów,
 10. nudności lub zawroty głowy, to pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla – nie lekceważmy ich, przewietrzmy mieszkanie i udajmy się do lekarza.

 

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Poznań, 12 października 2021 roku

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).