Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

PINB dla Miasta Poznania

Sezon grzewczy – zasady bezpiecznego użytkowania mieszkań i budynków

Symbol ostrzeżeniaRozpoczął się sezon grzewczy. Już na jego starcie, 12 października bieżącego roku, doszło do podtrucia 20-letniej kobiety tlenkiem węgla. Zdarzenie miało miejsce w budynku mieszkalnym, znajdującym się w Kaliszu.

Czytaj więcej...

Obowiązki właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie utrzymania obiektu – w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane

Czytaj więcej...

Ochrona ptaków i nietoperzy przy realizacji robót budowlanych w istniejących obiektach budowlanych

Zdjęcie ptaka na dachu

Inwestor planujący prowadzenie i realizujący roboty budowlane w istniejącym obiekcie budowlanym powinien uwzględnić w procesie inwestycyjnym m.in. przepisy z zakresu ochrony środowiska. Obowiązek ten wynika z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1333, ze zm.) oraz art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1219, ze zm.).

Czytaj więcej...

Komunikat w zw. z potencjalnym zagrożeniem związanym ze śniegiem zalegającym na dachach

Zdjęcie ilustracyjne zwisającego śniegu

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym ze śniegiem zalegającym na dachach.

Czytaj więcej...

Samowola budowlana jako lider budowlanych błędów oraz zasady uproszczonej legalizacji samowoli z ponad 20-letnim „stażem”

Zdjęcie ilustracyjne ściany z rusztowaniem

Skala błędów popełnianych przez inwestorów i pozostałych uczestników procesu budowlanego (kierowników budowy lub robót, projektantów i inspektorów nadzoru inwestorskiego) jest ciągle wysoka i dotyczy każdego etapu realizacji inwestycji. Błędy, z którymi jako państwowy nadzór budowlany mamy na co dzień do czynienia, wynikają zarówno z nieznajomości przepisów budowlanych, jak i ze świadomego ich łamania. Zdarza się, że ich przyczyną jest także chęć minimalizowania kosztów realizowanych inwestycji. Jednak konsekwencją takich działań jest dość często konieczność rozbiórki całego obiektu lub jego części.

Czytaj więcej...

Komunikat dla właścicieli i zarządców wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych

Zdjęcie ilustracyjne hali magazynowej

Szanowni Państwo, Właściciele bądź Zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania przypomina, że zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zmianami) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).