Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Szanowni Klienci!

Uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące zakończenia budowy, pozwolenia na użytkowanie oraz rozpoczęcia budowy można składać do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miasta Poznania.

 
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).