Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Monitoring działalności inspekcji budowlanych

Pismo do Koordynatora Projektu o wejściu w życie Kodeksu Etyki

Pismo do Koordynatora Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Transparency International Polska – „Monitoring działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego” o wejściu w życie Kodeksu Etyki:

 

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

DLA MIASTA POZNANIA

PINB/OOR/0718/23/2008

Poznań, dnia 4 lipca 2008 roku

Pani
Anna Chlebińska

Koordynator Projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Transparency International
Polska – „Monitoring działalności Powiatowych
Inspektoratów Nadzoru Budowlanego”

 

Nawiązując do naszych wcześniejszych rozmów i korespondencji pragnę poinformować, iż z dniem 3 lipca bieżącego roku wszedł w życie „Kodeks Etyki Pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyznaczenie i oczekiwanie od wszystkich pracowników Inspektoratu, jak najwyższych standardów postępowania - w pracy i poza nią.

Tym, co zasadniczo odróżnia nasz Kodeks od innych tego typu zbiorów zasad etycznego postępowania jest fakt, iż został on opracowany z udziałem i przy pełnej aprobacie wszystkich pracowników Inspektoratu. Świadczy to zatem o pełnej świadomości osób zatrudnionych w poznańskiej Inspekcji, co do niezbędności obowiązywania wysokich standardów - nie tylko w sensie zawodowym, ale i etycznym. Standardów, które przyczyniają się do zdobycia szacunku i zaufania mieszkańców Poznania - - na czym szczególnie nam zależy.

Kolejną inicjatywą mającą na celu usprawnienie procesów budowlanych i udzielanie pomocy poznańskim inwestorom będzie uruchomienie, z dniem 1 września tego roku, specjalnej linii telefonicznej, dzięki której wszyscy zainteresowani - będą mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymogów prawnych w zakresie: rozpoczęcia, realizacji i zakończenia robót budowlanych, a także utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych. W każdy wtorek pracownicy Inspektoratu udzielać będą wyczerpujących wyjaśnień dotyczących kwestii regulowanych przepisami Prawa budowlanego.

Do niniejszego pisma dołączam tekst „Kodeksu Etyki Pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”.

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).