Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Monitoring działalności inspekcji budowlanych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, podczas kontroli sprawdzającej, pozytywnie ocenił działania poznańskiej inspekcji w zakresie realizacji zadań, dotyczących stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych

Od 2007 roku, w Prawie budowlanym, obowiązują przepisy określające zasady kontroli technicznej obiektów wielkopowierzchniowych. Kontrole powinny być przeprowadzane przez właścicieli lub zarządców takich obiektów co najmniej dwa razy w roku. W praktyce polega to na zlecaniu przez właścicieli lub zarządców – wykonania szeregu przeglądów stanu technicznego osobom posiadającym uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

Czytaj więcej...

Pismo do Koordynatora Projektu o wejściu w życie Kodeksu Etyki

Pismo do Koordynatora Projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Transparency International Polska – „Monitoring działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego” o wejściu w życie Kodeksu Etyki:

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).