Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych oraz osób wnioskujących o wszczęcie postępowania, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii

Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych oraz osób wnioskujących o wszczęcie postępowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19

Czytaj więcej...

WSTRZYMANA MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW

Szanowni Państwo!
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Inspektoratu, począwszy OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA WSTRZYMANA JEST MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA!
Zachęcam do korzystania z korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Cały szereg usług można załatwić drogą mailową lub przez ePUAP. Sprawy będzie można wyjaśniać także telefonicznie pod numerem 061 878 55 95.
Dziękuję za wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Paweł Łukaszewski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

Informacja dotycząca dni wolnych od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Na podstawie Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w 2017 r.:

  • dni 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy,
  • dni 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

Paweł Łukaszewski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania

 

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).