Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacje

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA przeprowadziło w IV 2019 roku audit w PINB dla Miasta Poznania

W wyniku tego auditu Inspektorat uzyskał CERTYFIKAT Nr J-810/9/2018 potwierdzający spełnienie wymagań normy: PN-ENISO 9001:2015-10.

Czytaj więcej...

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania – działania prewencyjne gwarantem zapewnienia budowlanego porządku

Wydzielenie nadzoru budowlanego z administracji ogólnobudowlanej w 1999 roku miało na celu powołanie inspekcji, której głównym zadaniem będzie prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania prawa w budownictwie. Realizacją tych zamierzeń miały się zająć powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego, a efektem tych działań miało być, w szczególności, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych i ukrócenie zjawiska samowoli budowlanych, a generalnie zaprowadzenie porządku prawnego w budownictwie.

Nadzór budowlany, jako samodzielna i rządowa inspekcja, działa już w Polsce 18 lat. Warto zatem pokusić się o odpowiedź na pytanie: czy spełnia swoją rolę? Generalnie tak, aczkolwiek roli instytucji, która powinna koncentrować się na pracy w terenie, a więc prowadzić kontrole prewencyjne, zapobiegające negatywnym zjawiskom w budownictwie – nadzór budowlany niestety nie wypełnia w wystarczającym i oczekiwanym przez społeczeństwo zakresie.

Czytaj więcej...

Zdaniem NIK działania PINB dla M. Poznania w zakresie procedur postępowania podczas wydawania pozwoleń na użytkowanie – przykładem dobrej praktyki

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w zakresie procedur postępowania podczas wydawania pozwoleń na użytkowanie – przykładem dobrej praktyki.

Czytaj więcej...

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).