Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacje

Zmiana lokalizacji Punktu Obsługi Klienta

punkt2

Uprzejmie informuję, że od dnia 16.05.2022 r. Punkt Obsługi Klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
mieści się w gmachu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim 17, wejście W11, sala S1.

Dokumenty można składać za pośrednictwem:

  • skrzyni podawczej znajdującej się w holu głównym Urzędu Miasta Poznania,
  • Poczty Polskiej, 
  • platformy elektronicznej ePUAP
  • lub osobiście w godzinach 12-15 w Punkcie Obsługi.
 
Monika Jabłońska
Kierownik Oddziału Organizacyjnego
PINB dla Miasta Poznania
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).