Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacje

Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2019

Miło nam poinformować, że Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania otrzymał nominację do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2019. Nominacji udzieliła Kapituła Redakcji "Głosu Wielkopolskiego" w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

W załączniku treść nominacji:

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).