Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Informacje

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA przeprowadziło w IV 2019 roku audit w PINB dla Miasta Poznania

W wyniku tego auditu Inspektorat uzyskał CERTYFIKAT Nr J-810/9/2018 potwierdzający spełnienie wymagań normy: PN-ENISO 9001:2015-10.

Certyfikaty do pobrania w plikach PDF po kliknięciu na poniższe miniatury:

C J 810 9 2018 

Certyfikat_9001_pl.pdf 519 KB

C IQNET 2018 

IQNetCert_9001.pdf  615KB

 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).