Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Podsumowanie
Lista plików wybranych do pobrania.
Tytuł
Nazwa pliku
Licencja
Rozmiar pliku
03 Wydawanie pozwolenia na użytkowanie
03-wydawanie-pozwolenia-na-uzy...nie.pdf
None
3.89 MB
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).