Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Kategoria: Druki związane z rozpoczęciem budowy
Pliki: 4

Uwaga! Rezygnację oraz zmianę kierownika nie składamy do nadzoru budowlanego, dokonujemy tylko wpisu do dziennika budowy.

09.2018
Rozmiar pliku 41 KB
Pobierz 16 721

Uwaga! Rezygnację oraz zmianę kierownika nie składamy do nadzoru budowlanego, dokonujemy tylko wpisu do dziennika budowy.

09.2018
Rozmiar pliku 114.65 KB
Pobierz 3 859
wersja z 09.2021 (PB-12)
Rozmiar pliku 197.07 KB
Pobierz 15 785
wersja z 09.2021 (PB-12)
Rozmiar pliku 24.97 KB
Pobierz 2 073
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).