Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Kategoria: Postępowanie legalizacyjne
Pliki: 4
09.2018
Rozmiar pliku 46 KB
Pobierz 2 000
09.2018
Rozmiar pliku 123.35 KB
Pobierz 1 819
09.2021
Rozmiar pliku 25.87 KB
Pobierz 227
09.2021
Rozmiar pliku 227.9 KB
Pobierz 194
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).