Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Przegląd
Liczba kategorii: 6
folder0Druki związane z rozpoczęciem budowy
Podkategorie: 0
Pliki: 4
folder1Druki związane z zakończeniem budowy
Podkategorie: 4
Pliki: 22

Uwaga! Nie składamy zakończenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz rozbiórki.

folder_doc2Postępowanie legalizacyjne
Podkategorie: 0
Pliki: 4
folder_doc3Wzór zawiadomienia o kontroli
Podkategorie: 0
Pliki: 2

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (PB-10)

dictionary5PROCESY
Podkategorie: 0
Pliki: 1
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).