Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Oddział Inspekcji i Kontroli (OIK)

 

 

 • mgr inż. Hanna Kowalska, Zastępca Kierownika
  Oddziału Inspekcji i Kontroli, telefon: 61-878-50-94

  Ukończyła Politechnikę Poznańską na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz podyplomowe studium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest magistrem inżynierem budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pracuje od 1 grudnia 2003 r.

 • mgr inż. Marzena Pawłowska, starszy inspektor nadzoru budowlanego [stanowisko ds. inspekcji i kontroli nr 01], telefon: 61-878-50-94
 • inż. Krzysztof Kopielski starszy inspektor nadzoru budowlanego [stanowisko ds. inspekcji i kontroli nr 02], telefon: 61-878-57-94
 • mgr inż. arch. Agnieszka Miczke starszy inspektor nadzoru budowlanego [stanowisko ds. inspekcji i kontroli nr 03], telefon: 61 878-50-94
 • techn.bud. Filip Sarnowski młodszy inspektor nadzoru budowlanego [stanowisko ds. inspekcji i kontroli nr 05], telefon: 61-878-57-87
 • mgr inż. Agata Szawuła młodszy inspektor nadzoru budowlanego [stanowisko ds. inspekcji i kontroli nr 06], telefon: 61 878-5-097
 • mgr inż.Teresa Waluszyńska starszy inspektor nadzoru budowlanego [stanowisko ds. inspekcji i kontroli nr 07], telefon: 61-878-50-94
 • mgr inż. Joanna Wielgopolan starszy inspektor nadzoru budowlanego [stanowisko ds. inspekcji i kontroli nr 08], telefon: 61-878-50-94
 • techn. Łukasz Monarcha referent [stanowisko ds. inspekcji i kontroli nr 09], telefon: 61-878-57-94
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).