Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Herb Poznan

Oddział Orzecznictwa Administracyjnego (OOA)

  • mgr Paweł Wilkosz, Zastępca Kierownika Oddziału Orzecznictwa Administracyjnego, telefon: 61-878-56-03
  • mgr inż. Adam Krejner, starszy inspektor nadzoru budowlanego61-878-55-91
  • mgr inż. arch. Monika Jesionczak - Kubiak, starszy inspektor nadzoru budowlanego, telefon:61-878-55-92
  • mgr Michał Ludwiczak, referent prawny, telefon:61-878-56-03
  • techn. bud. Małgorzata Krygier, inspektor nadzoru budowlanego, telefon:61-878-55-92
  • mgr inż. Beata Deręgowska, inspektor nadzoru budowlanego, telefon:61-878-55-79
  • mgr inż.arch. Katarzyna Maciejewska, starszy inspektor nadzoru budowlanego, telefon:61-878-55-91
 
 
Ten urząd uczestniczy w projekcie "Procedury bez barier”
realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
procedury bez barier
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).